Máy Scan tài liệu khổ lớn Indus BookScanner 9000

Liên hệ đặt hàng

  • Tự động bù màu cho ảnh, nhận dạng loại tài liệu khi quét
  • Nhận biết và loại bỏ các đường viền đen
  • Tự động tách trang, Linh động lựa chọn định dạng xuất
  • Điều chỉnh trực tiếp trên màn hình, tính năng quét song hướng